zimní pneumatiky

Pokud žijete v oblasti, kde zažijete krutou zimu, m?li byste mít na aut? zimní pneumatiky. V drsných zimních podmínkách není bezpe?né ?ídit vozidlo, které nemá pneumatiky schválené pro zimní provoz. Optimální je použití zimních pneumatik, které namontujete na vozidlo, jakmile se blíží zima. Máte také možnost používat celoro?ní pneumatiky po celý rok a poté vynechat vým?nu mezi pneumatikami.

N?kte?í lidé možná nev?dí, že pneumatiky, které nebyly schváleny pro zimní provoz, p?i poklesu teploty pod bod mrazu ztvrdnou. Tvrdá pneumatika vám nedává vlastnosti, které od pneumatiky o?ekáváte. P?i jízd? na zledovat?lém nebo zasn?ženém povrchu nezískáte pot?ebnou trakci. Takže i když venku ješt? nesn?ží, m?li byste zimní pneumatiky namontovat už p?i poklesu teploty blízko bodu mrazu. Nejlepší ?as na vým?nu je, když se teploty za?nou blížit k 7 °C, protože tehdy se zimní pneumatiky stávají lepšími, i když nejsou skute?né zimní podmínky. Jediným d?vodem je, že letní pneumatiky za?nou tvrd? zatá?et, zatímco zimní pneumatiky z?stanou m?kké.

Pokud nemáte jak sadu zimních pneumatik, tak sadu letních pneumatik a p?ezouváte pneumatiky mezi letními a zimními pneumatikami, m?li byste zvážit zimní schválené celoro?ní pneumatiky. Získáte tak kompromis jak dobré letní pneumatiky, tak dobré zimní pneumatiky. Vždy bude lepší mít skute?né zimní pneumatiky, pokud máte drsné zimní podmínky, ale pokud ne, budete v pohod? s celoro?ní pneumatikou. Celoro?ní pneumatiky jsou schváleny pro zimní provoz, a proto jsou mnohem lepší než mít na vozidle letní pneumatiky, když poprvé napadne sníh.

Výhodou celoro?ní pneumatiky je, že jste vždy p?ipraveni na zimu nebo na jakékoli po?así, kterému budete ?elit. Takže když se vydáte touto cestou, jste vždy p?ipraveni ?ídit a nikdy nebudete muset nechat auto za sebou. Ujist?te se, že jste si vybrali vysoce kvalitní prémiovou pneumatiku, protože ji budete pot?ebovat b?hem sn?hových, rozb?edlých a ledových podmínek. Není snadné vyvinout pneumatiky, které by zvládly letní i zimní po?así, takže budete muset zajistit, aby pneumatiky, které vyberete, pat?ily mezi nejlepší celoro?ní pneumatiky dostupné na trhu. Samoz?ejm? také budeme muset mít ?ádná zimní schválení tím, že budeme mít na bo?nici pneumatik symbol 3PMSF.

Protože nest?ídáte letní a zimní pneumatiky, z?stanou vám pneumatiky po celý rok. Stále byste pro n? museli navštívit vᚠpneuservis, aby zkontrolovali stav vašich pneumatik a nechali je proto?it, abyste vyrovnali rozdíly v opot?ebení. Toto by m?lo být provád?no ?ast?ji, pokud máte elektromobil nebo hybrid.

Více informací o celoro?ních pneumatikách najdete na: https://www.nokiantyres.cz/